Dane a poplatky - Španielsko

Kupujúci musí mať španielske daňové číslo NIE (k vybaveniu na cudzineckej polícii v Španielsku).

1. Prevodové dane pri kúpe

Nová nehnuteľnosť

 • Kolkovné: 1 - 1,5 % z kúpnej ceny
 • DPH (IVA): 10 % z kúpnej ceny

Staršia nehnuteľnosť

 • Daň z prevodu nehnuteľnosti z kúpnej ceny alebo odhadnej hodnoty (ITP): cca 7 %

Sadzba dane z prevodu sa líši v jednotlivých provinciách a je potrebné spresniť pre konkrétnu provinciu a nehnuteľnosť, v niektorých provinciách sú sadzby dane odlišné alebo progresívne.

2. Ďalšie prevodové poplatky

 • Registrácia do katastra: 1 % z kúpnej ceny
 • Notárske poplatky: 0,5 % - 1 % z kúpnej ceny
 • Poplatky na právnika: dohodou (dobrovoľné)
 • Realitné provízie: 0 - 3 % (plus DPH) z kúpnej ceny

V niektorých prípadoch (najmä u nových nehnuteľností) sú k platbe ďalšie menšie poplatky, napr. Registrácia energií.

3. Kontinuálne ročné dane a poplatky

 • Daň z nehnuteľnosti (IBI): 0,4% až 1% z katastrálnej hodnoty
 • Daň z príjmu z prenájmu (IRNR)
  - V prípade, že nehnuteľnosť nie je prenajímaná - cca 0,5% z katastrálnej hodnoty.
  - V prípade, že nehnuteľnosť je prenajímaná - 24,75% z príjmov z prenájmu (po odpočítaní nákladov).
 • Daň z bohatstva: prvých 700.000 EUR je oslobodené od dane. Nad 700.000 EUR sa platí podľa tabuliek v rôznych sadzbách.

Pozn 1 .: Katastrálna hodnota nehnuteľnosti je štandardne výrazne nižšia ako kúpna cena.
Pozn. 2: Uvedené dane a poplatky sú všeobecným návodom. V konkrétnych prípadoch kúpy nehnuteľnosti sa môžu líšiť a je nutné tieto dane a poplatky upresniť pre každý prípad individuálne.

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Jazyk: