Financovania nákupu nehnuteľnosti v Španielsku

Ak chcete požiadať o hypotéku, aby ste mohli financovať svoju nehnuteľnosť, musíte preukázať, že ste finančne schopní splácať požičanú sumu. Odporúčaný limit dlhu v pomere k vášmu čistému mesačnému príjmu je zvyčajne okolo 30-35%. Pri analýze žiadosti o hypotéku berú finančné inštitúcie do úvahy zvyčajne nasledujúce:

 • Stabilitu zamestnania: to určuje vašu schopnosť vziať na seba dlhodobý dlh.
 • Ročný príjem: mzdové výplatné pásky alebo ekvivalentné doklady.
 • História úverov: berie sa do úvahy história klienta, ako napríklad to, či v minulosti neplatil alebo platil oneskorene... Finančné inštitúcie od klientov vyžadujú predloženie bankového potvrdenia s informáciami o ich úverovej histórii a všetkých dlhoch, ktoré majú, čo im umožní zistiť, či je klient schopný ďalšieho dlhu vzhľadom k svojim príjmom.
 • Majetok: iné nehnuteľnosti ako tá, ktorú sa klient chystá kúpiť.
 • Ručitelia: iní ľudia, ktorí sa zaväzujú splácať pôžičku v prípade, že kupujúci toho nebude schopný.
 • Ďalšie dodatočné záruky: sporiace účty, penzijné programy, investičné portfóliá ...

Ak je kupujúci právnickou osobou (spoločností), potom vedľa poskytnutej všetkej firemnej dokumentácie, riadne podpísanej a opečiatkovanej, potrebujú finančné inštitúcie vedieť:

 • aký druh spoločnosti sa jedná: či o obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným, holdingovú spoločnosť atď. 
 • Predmet podnikania a činnosť: čím sa spoločnosť zaoberá.
 • Dobu trvania podnikania. 
 • Akcionára: kto je oprávnenou kontaktnou osobou a kto je zodpovedný za riadenie akvizície nehnuteľnosti. 
 • Informácie o finančnom stave spoločnosti: výška obratu, čistý príjem po zaplatení všetkých nákladov, približné zisky, ako sa rozdeľujú atď. Možnosť osobného ručenia za transakciu zo strany partnerov.
 • Majetok písaný na spoločnosť a výšky dlhov.

Je nevyhnutné, aby ste poskytli:

 • Stanovy a plnú moc, riadne preloženú (súdnym prekladateľom) a opečiatkovanú.
 • Daňové potvrdenie. 
 • Najnovšiu úvahu a účet ziskov a strát (výsledovku) - všetky strany. 
 • Doklad o majetku písanom na spoločnosť.

V prípade spoločností z iných krajín väčšina finančných inštitúcií vyžaduje, aby držitelia hypotéky boli jednotlivci - spoločnosti figurujú iba ako hypotekárni dlžníci, nie ako dlžníci. Keďže správna rada musí schváliť zástavu akéhokoľvek majetku vlastneného spoločnosťou, musí byť také schválenie preložené a opečiatkované. Pomer disponibilného financovania závisí na krajine pôvodu klienta, ale v žiadnom prípade nebude vyššia ako 65-70% predajnej ceny.

Počiatočné výdavky spojené s hypotékou

Okrem notárskych poplatkov, kolkových poplatkov, registračných poplatkov, poplatkov za preklady a správnych poplatkov znamená kúpa prostredníctvom hypotéky ďalšie výdavky:

 • ocenenie: približne 300, - EUR
 • hypotekárne poplatok: medzi 1 - 2 %
 • stornovací poplatok: ako stanovuje zákon
 • povinné poistenie: ako stanovuje zákon; povinne musíte mať len poistenie proti požiaru, ale v praxi sa požaduje tiež poistenie domácnosti a poistenie schopnosti splácať pôžičku
 • ďalšie produkty: karty, bezhotovostné prevody atď.

Podpísanie hypotekárnych listín

Prvou požiadavkou pred podpísaním listín je to, aby bola nehnuteľnosť plne zaplatená alebo aby boli zostávajúce čiastky riadne garantované. Listiny budú podpísané ráno v pracovný deň. Všetky strany musia navštíviť: kupujúci (alebo, ak je príslušné, oprávnené zástupca), oprávneného zástupcu obchodného predajcu, prekladateľa a zástupca banky (ak sa uskutočňuje kúpa prostredníctvom hypotéky).

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Jazyk: