Kúpa nehnuteľnosti v Portugalsku

Nehnuteľnosti PortugalskoPortugalsko je otvorené zahraničným investorom do realít. Investori do realít teda môžu kupovať priamo ako fyzická alebo právnická osoba. Predpokladom pre kúpu nehnuteľnosti je získanie daňového čísla.

Ako prvý krok po výbere vhodnej nehnuteľnosti nasleduje podpis rezervačnej zmluvy (contrato de promessa de compra e venda), ktorú pripravuje notár a kupujúci skladá pri jej podpise zálohu vo výške cca 10%. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim záloha prepadá, v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho, kupujúcí má nárok na dvojnásobok zálohy.

Podpis finálnej kúpnej zmluvy "escitura de compra e venda" nasleduje cca do 4 týždňov po podpise rezervačnej zmluvy.

Jednorazové prevodové náklady hradené kupujúcim

Daň z prevodu nehnuteľnosti IMT pre nerezidentov (druhé bývanie) je vypočítavaná z kúpnej alebo odhadnej ceny nehnuteľnosti (daň je počítaná z vyššej hodnoty) a je pohyblivá v závislosti na východiskovej hodnote. Percentuálne činí IMT 0% až 6%. Z výslednej dane je možné odpočítať paušálnu odpočítateľnú položku podľa zákona. Notárske a registračné poplatky sú cca 1 až 2% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Právne poplatky sú spravidla ďalších 1 až 2%.

Sadzby IMT prevodovej dane

Hodnota nehnuteľnosti (EUR) Daň (%) Odpočítateľná čiastka
do 85,500 € 0% 0 €
85,500 € - 117,200 € 2% 855 €
117,200 € - 159,800 € 5% 4,371 €
159,800 € - 266,400 € 7% 4,567 €
266,400 € - 532,700 € 8% 10,231 €
nad 532,700 € 6% 0 €

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Jazyk: