Právne ustanovenia

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Rellox s.r.o, IČO 27140130, so sídlom v Prahe (ďalej len "Rellox"), ktorá je prevádzkovateľom internetových stránok www.rellox.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/ 2000Sb. v platnom znení.

Všetky údaje získané od zákazníkov sú využívané výhradne pre vlastnú potrebu spoločnosti a nie sú poskytované tretím osobám. Tretím osobám môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu len za účelom realizácie príslušného obchodného prípadu.

Spoločnosť Rellox si tiež vyhradzuje právo, poskytnúť osobné údaje zákazníka tretej osobe pri vymáhaní pohľadávky, a to aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu zákazníka.

V súlade so zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004 Sb., v platnom znení sú ponuky nehnuteľností zasielané elektronickou poštou obchodným oznámením v zmysle tohto zákona. Návštevník má možnosť zaslať spoločnosti Rellox s.r.o. žiadosť, aby mu obchodné informácie naďalej neboli zasielané.

Obsah webových stránok

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti Rellox s.r.o. sú chránené podľa autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platnom znení a prípadne podľa ďalších súvisiacich právnych predpisov.

Akákoľvek časť týchto webových stránok (text, foto, video atď.) nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Rellox s.r.o. elektronickou či mechanickou cestou skopírovaná a sprístupnená tretím osobám. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria informácie určené pre médiá, ktoré sú zverejňované predovšetkým v sekcii Tlačové správy.

Hoci sa snažíme udržiavať tieto webové stránky aktualizované, upozorňujeme návštevníkov, že sa na týchto stránkach môžu vyskytnúť údaje, ktoré nie sú aktuálne.

Použitie cookies

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Ak sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server vďaka tomu získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Vďaka cookies je prehliadanie webových stránok pohodlnejší a rýchlejší. Cookies využíva prevažná väčšina webových stránok. Zablokovanie cookie môže spôsobiť, že niektoré služby webových stránok nemusia fungovať správne.

Používanie cookies môžete upraviť pomocou vášho prehliadača. Konkrétne nastavenia týkajúce sa ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa vášho prehliadača.

Viac sa o cookies môžete dozvedieť napr. tu.

Tieto webové stránky využívajú službu Google Analytics taktiež poskytovanú spoločnosťou spoločnosti Google Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics, rovnako ako ďalšie bežne používané technológie používajú súbory cookies (pozri vyššie uvedené). Ak sa chcete dozvedieť, ako Google zaobchádza s takto získanými dátami, kliknite prosím sem. Pozornosť venujte tiež informáciám tutu.

Zodpovednosť za poskytované informácie

Spoločnosť Rellox venuje maximálnu starostlivosť tomu, aby informácie zverejnené na internetových stránkach www.rellox.sk boli pravdivé a úplné, avšak spoločnosť Rellox neručí za správnosť údajov. Pre presné a konečné informácie o podmienkach kúpy, respektíve užívania a prevádzky nehnuteľnosti, je nutné v každom jednotlivom prípade kontaktovať Rellox. Uvedené ceny, popisy nehnuteľností, investičné predpoklady, daňové a legislatívne podmienky, prípadne ďalšie špecifické informácie sa môžu meniť a nepredstavujú záväznú ponuku.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Sme členmi AIPP

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Jazyk: