Príjem z prenájmu z nehnuteľnosti

Spoločnosť Rellox sa zameriava primárne na sprostredkovanie investícii do nehnuteľností v turisticky obľúbených oblastiach, kde je možné nehnuteľnosť prenajímať turistom na báze krátkodobých (väčšinou týždenných) prenájmov, alebo vo veľkých mestách, kde je možné nehnuteľnosti prenajímať na báze dlhodobých prenájmov.

Dlhodobý prenájom

Dlhodobý prenájom je aplikovaný najmä vo veľkých mestách, ako je napr. Berlín, Londýn, Viedeň, Paríž, New York apod. Majiteľ nehnuteľnosti môže svoju nehnuteľnosť prenajať dlhodobo (až na niekoľko rokov) so zmluvnou garanciou mesačných príjmov z prenájmu. Vlastník nehnuteľnosti štandardne tiež dostáva kauciu od nájomcu pre zabezpečenie rizík. Jedná sa teda o pomerne bezpečnú investíciu.

Prenájom turistom - garantovaný výnos z prenájmu

Pri vybraných projektoch je nastavený tour-operátor, ktorý všetky jednotky v rámci daného komplexu prenajíma turistom na báze týždenných pobytov. Tour-operátor zmluvne garantuje výnos z prenájmu s možnosťou pre vlastníka nehnuteľnosť zároveň čiastočne využívať. Riziko obsadenosti nehnuteľnosti je teda úplne na danom tour-operátorovi. Táto investičná príležitosť je aplikovaná najmä pri nových projektoch a poskytuje investorom niekoľko výhodných podmienok investície:

  • Ročné výnosy až cca 6 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti.
  • Zmluvne garantovaný výnos na obdobie 3 až 20 rokov.
  • Možnosť automatického odpočtu DPH z kúpnej ceny nehnuteľnosti, tzn. investor ušetrí pri vstupnej investícii až cca 20 % zo základnej kúpnej ceny nehnuteľnosti (pozn.: DPH je rôzne pre jednotlivé krajiny).
  • Možnosť využívať nehnuteľnosť niekoľko týždňov v roku.
  • Komplexní servis so správou a prenájmom nehnuteľnosti bez starostí pre investora.

Prenájom turistom - Flexibilný výnos z prenájmu

Pri vybraných projektoch a nehnuteľnostiach ponúka spoločnosť Rellox možnosť výnosov z prenájmu na základe reálnej obsadenosti (výťažnosti) nehnuteľnosti. O ďalší prenájom nehnuteľnosti sa stará špecializovaná agentúra a investor môže svoju nehnuteľnosť zároveň užívať v rozsahu podľa svojho želania. Konečné ročné výnosy pre investora teda závisia na predchádzajúcej dohode investora s prenajímateľom a na realizovanej obsadenosti. Pre investora z tejto investičnej príležitosti vyplýva niekoľko výhod:

  • Flexibilita pri prenájme nehnuteľností a vlastnom využívaní.
  • Zmluvne neobmedzená maximálna výška výnosu.
  • Pri niektorých nových projektoch možnosť vrátenia DPH z kúpnej ceny nehnuteľnosti (nutné konzultovať pri konkrétnych projektov).
  • Pri niektorých nových projektoch je nastavený komplexní servis so správou a prenájmom nehnuteľnosti bez starostí pre investora.

Pre viac informácií o možnostiach investícií s príjmom z ďalšieho prenájmu nás prosím kontaktujte.

Ponuka vybraných investičných príležitostí s príjmu z prenájmu.

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Jazyk: