Zahraničné reality

Zahraničné realityKúpa rezidenčných nehnuteľností v zahraničí sa riadi zákonmi a daňovým systémom platným v krajine, kde sa nehnuteľnosť nachádza, takže podmienky investícií sa líšia. Väčšina krajín je však zahraničným investorom do rezidenčných nehnuteľností otvorená alebo sa dokonca snaží zahraničné investície podporovať. Ešte donedávna bolo v niektorých krajinách nutné pre kúpu nehnuteľností zakladať miestnu firmu a na túto firmu nehnuteľnosť kúpiť, napr. v Taliansku alebo v Rakúsku. Vstupom do EÚ sa tieto komplikácie vo väčšine investične zaujímavých krajín odstránili a je už možné kupovať na fyzickú alebo právnickú osobu bez nutnosti zakladať firmu v zahraničí.

V niektorých krajinách však platí, že pre určitý typ nehnuteľností alebo pri konkrétnych nehnuteľnostiach a projektoch sú dané špecifické podmienky užívania nehnuteľnosti od miestnej obce. Týchto nehnuteľností je však zo všeobecného pohľadu relatívne málo. V každom prípade odporúčame osobnú konzultáciu ohľadne podmienok investície pri zvažovaní výberu cieľovej lokality.

S kúpou súvisia aj vedľajšie náklady na jej realizáciu. Kupujúci platí vo väčšine krajín buď daň z prevodu nehnuteľnosti alebo DPH (v prípade nových nehnuteľností). Ďalej platí kupujúci notárske poplatky a poplatky za vklad do katastra nehnuteľností, prípadne iné regionálne špecifické poplatky. Rellox zaisťuje pre svojich klientov komplexný servis prevodu vlastníctva vrátane zaistenia zaplatenia všetkých súvisiacich poplatkov a daní.

Naša databáza zahŕňa ponuky z takmer 30 krajín:

Základné informácie o podmienkach kúpy rezidenčných nehnuteľností v jednotlivých krajinách nájdete tu.

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Jazyk: